Rekrutacja 2022

Rekrutacja 2022

Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej! Studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne) Harmonogram rekrutacji Rozpoczęcie zapisów: 2022-06-01 Zamknięcie zapisów: 2022-09-13 Ostateczny termin opłacenia zapisu: 2022-09-13 Data ogłoszenia wyników: 2022-09-14 Terminy składania dokumentów: od 2022-09-14 do 2022-09-18

Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line dotyczącym Polskiego Ładu, w którym zostaną omówione zasad stosowania ulgi dla młodych, zagadnień związanych z obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wybranych ulg podatkowych wprowadzonych nowymi przepisami Spotkanie odbędzie

Spotkanie informacyjne 1 rok etnolingwistyka studia magisterskie zaoczne

Spotkanie informacyjne 1 rok etnolingwistyka studia magisterskie zaoczne

20.10.21 o godz. 19.00 w aplikacji  Microsoft Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku studiów magisterskich etnolingwistyki zaocznej.  Link do spotkania:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apYedF0CgQXV1nY3L5FO5xBJIbz-UT0Fh6U1c2QviuUY1%40thread.tacv2/1634390728047?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226fe9688-9612-4bab-835f-331a76592b1f%22%7d

Skip to content